Her kommer mine første butikk test av Samsung sin 65MU8005 (24995,-) som i stor grad erstatter forrige års KS7005 og KS8005. Selve skjermen er tynn og har en sort fjernkontroll som er universal mot mange produkter.

Heldigvis har Samsung fått på plass en skikkelig eske igjen som kan deles! Forrige års patent med å dra skjermen ut av esken var jeg sånn passe fornøyd med… Selve skjermen er skikkelig bygd å veier sine kilo og virker bedre bygd enn forrige års KS serie. Nytt av året er at det er med klosser som en skruer på baksiden ved veggmontering isteden for hylsene fra forrige år-igjen vil jeg si at dette er framskritt. Tizen er ytterligere forbedret fra forrige år.

Nytt av året er at TV automatisk søker opp hvilke produkter som er tilkoblet å prøver å programmere fjernkontroll opp mot dette. Dette er fint når det fungerer-men hvis en kobler fra produkter så begynner den på nytt igjen å søke og en mister det som er programmert tidligere-dette kan antagelig fikses med en software oppgradering. Det er bra at Samsung gjør bruken av Tv så enkel som mulig-det er jo kjekt å få minst mulig fjernkontroller!

Bilde viser skjerm etter kalibrering målt i butikk.

Her kommer måleresultater jeg gjorde på Lefdal Lade sin Samsung 65MU8005/LED-TV-disse ligger på Facebook siden min. Utførte en ISF standard kalibrering(2495,-) og 2 pkt 4K HDR(1495,-) for å sjekke hvor god denne skjermen er. Jeg ville sjekke lysstyrke målt i NITS, hvor det er ønskelig med høyest mulig verdi spesielt på 4K HDR. Måleresultat ligger ved bildene. Denne skjermen klarte faktisk dobbelt så mye lys, sammenlignet med 8-serie QLED som jeg har skrevet om tidligere. Dette gjelder på vanlig TV-bilde og hele skjermen.

QLEDen synes på 4K HDR å være mer optimalisert for høyere lysstyrke og noe mer farger, men dette går utover bla sortnivået av det jeg har sett foreløpig-skal få målt flere QLED i framtiden. Samsung sin 65MU8005 har bedre sortnivå ved samme målinger. Denne forskjellen har sin forklaring i at et LCD panel som det sitter i både 65MU8005 og QE65Q8 QLED ALDRI kan klare å stenge ut 100% av lyset. Når en da drar på med mer baklys så MÅ sortnivået bli lidende-som jeg underbygger med målinger. Jo bedre sortnivå – dess mer kontrast er det mulig å oppnå. Høyere kontrasttall fører til mer trykk i fargene.

På 4K HDR har 65MU8005 faktisk større kontrast, selv om lysstyrken er svakere en QLEDen. Dette kommer av at sortnivået har mest å si for å skape kontrast.
Det er min mening at denne TVen fungerer mye bedre for folk flest, sammenlignet med den nesten 10 000 kr dyrere QLED QE65Q8. Den er et meget bra kjøp og jeg vil anbefale å kjøpe denne å bruke noe av mellomlegget på en skikkelig proffkalibrering hjemme hos deg selv-da vil denne skjermen  være langt bedre enn QLED.