Kalibreringsmannen

Tjenester

Bildekalibrering

Hvorfor kalibrere?

Alle TVer i standard innstilling er i dag feil innstilt. Dette skyldes at TVene er justert mot butikklys og ikke mot hjemme bruk. Derfor blir fargene for sterke og bildet blir både for mørkt og lyst samtidig, slik at en mister mange detaljer i bildet.

Under en kalibrering blir TV eller Projektoren(PJ) bringt så langt som mulig mot fastlagte bildestandardarder som har eksistert siden TV sin barndom. Etter en kalibrering vil du ha en referanse å gå ut i fra, og du får bildet slik produsenten har tenkt seg i utgangspunktet. Dette gjør at du som seer vil få virkeligheten i stua. Alle produkter kan kalibreres i større eller mindre grad. De dyreste produktene har som regel de omfattende justeringsmulighetene, men ingen regel uten unntak.

Ved en ISF kalibrering på ISF godkjente produkter så blir kalibreringen låst i 1 eller 2 moduser(Dag/Natt). Dette sikrer at du som bruker TV eller PJ ikke kan nullstille ved et uhell.

Hva inngår i kalibrering av bilde?

  • Ikke alle TV eller Projektorer har alle disse parameter, men jeg kalibrerer det som kan kalibreres på hvert enkelt produkt!
  • Alle kalibreringer blir gjort via testbilder som kommer fra en 100% pålitelig signalgenerator som er koblet rett i TV eller Projektoren.
  • Når kalibreringen av Tv eller PJ er ferdig så sjekkes alt som er tilkoblet som BD, Tv tuner m.m. slik at de viser korrekt bildet de også.
  • Tester alltid bilde med levende referanse bilder for å forsikre meg at bilde ser virkelig ut å ikke har noen skavanker av noe slag.

Det som blir justert er:

Her blir selve lysstyrker for hele panelet justert. En må som regel ha mer lys i et lyst rom og mindre i et mørkt rom. Her kommer kunden sine preferanser inn i bildet, slik at lysstyrken blir skreddersydd for ditt rom!
Denne bestemmer sortnivået. En vil ha best mulig sortnivå, men vil samtidig kunne se hva som skjer i mørke scener. Har en feil lysstyrke vil detaljer viskes ut eller en får et utvasket bilde uten detaljer.
Selv om det kan være fristende å sette kontrasten høyt så gir det som regel flere utfordringer enn løsninger. Kontrasten skal være så høy som strandardene, samtidig som bildet ikke lider av for høy farge/tint

Fargen blir satt av testbilder. Hvis en har feil farge og tint blir hele bildeopplevelsen feil. Hudtoner blir kunstige og hele fargepaletten ser unaturlig ut. Farge er det som det menneskelige øyet er best til å oppdage feil på. Vi ser temmelig fort hvis f.eks et ansikt ikke ser naturlig ut

Gamma sier noe om hvor « kraftig motor» et bilde har. Har bildet en høy gamma så vil det bli mer detaljer i mørke scener og sortnivået vil oppleves bedre. Men en for høy gamma i lyst rom vil gi et mørkt bilde som gir en dårligere bildeopplevelse. Derfor blir gamma kalibrert mot fastlagte standarder alt ut fra lysforhold i rommet når du ser på bildet.

Gråskala er sammenkoblingen av fargene rød, grønn og blå (RGB). Denne har mye å si for hvordan hele bildeopplevelsen blir. Alle TV og PJ har stort sett for mye blått i bildet fra fabrikk. Dette gjør at bildet virker «sprekere», d.v.s. himmelen er veldig blå å gress blir irrgrønt.

Under kalibrering blir gråskala justert mot standarden D65=fargetempratur på 6500 Kelvin. En etterstreber lik fordeling av RGB langs referanseaksen 100%. De skal ideelt sett være helt samlet i en rett strek noe som vil være synlig i kalibreringsrapporten som dere får etter kalibrering.

En må bestandig finne det beste kompromisset i gråskala mot de fastlagte bransjestandarder.

Gråskala kan justeres i 1,2,10 eller 20 punkter som varerier fra TV/PJ til TV/PJ. Mest vanlig er 2pkt som inngår i standard kalibrering og oppover.

Fargerommet forteller noe hvor mye av fargepaletten en TV eller PJ (projektoren) kan vise opp mot fastlagte standardarder.

Fargerommet består av hovedfargene: Rød, Grønn og Blå samt sekundærfargene: Magenta, Cyan og Gul. Hvis f.eks rødfargen er feil så vil en rød ferrari ikke se «ferrari-rød» ut men kanskje rosa-rød. Dette er ikke ønskelig. Derfor må en kalibrere fargerommet slik at hver farge får lik lysstyrke og at fargene får minst mulig fargeavvik seg imellom.

Når fargerommet er kalibrert vil hele bilde oppleves balansert slik at ingen farger stikker seg ut eller noe ser unaturlig ut.

Fargerom kalibreirng inngår i standard utvidet kalibrering og oppover.

I en full kalibrering som er beskrevet her bruks proff utstyr som blir jevnlig rekalibrert for å sikre pålitlige resultater.

En vanlig kalibrering fra 2-7 timer alt etter hvor omfattende den er.

Via denne linken kan du lese mer om ISF

  • sort-hvit_web
  • green_web