Ekspempel på sprekk i bildet.

Viser ikke korrekt bilde etter kalibrering.